What's in a name?

Legant is een vervoeging van het Latijnse werkwoord LEGERE. In het woordenboek (Wolters) vinden we de volgende betekenissen:

Lĕgo, lēgī, lēctum, III

  1. verzamelen
  2. (uit-)kiezen, uitzoeken
  3. lezen

Om een (vervoeging van een) Latijns werkwoord correct te kunnen vertalen is een grondige studie van de Latijnse grammatica onmisbaar. Zo leren we dat ‘legant’ de 3e persoon meervoud is in de conjunctivus praesens (actief). Daarmee zijn we er nog niet, want een conjunctivus neemt in de Latijnse grammatica een bijzondere plaats in.

Om de juiste betekenis van een conjunctivus te achterhalen, moet dus eerst gekeken worden of deze in een hoofdzin of een bijzin staat en wat de context is. Eén enkel woord kan dan ook op meerdere manieren vertaald worden. Soms bestaat de vertaling van één woord zelfs uit een hele zin. In dit geval gaat het om een optativus, een vervulbare wens, en wordt ‘legant’ vertaald als: Mogen zij lezen!

De naam ‘Legant’ is niet zomaar gekozen. Vertalen is een vak apart en houdt heel wat meer in dan het openslaan van een woordenboek. Bij Legant zijn we ons daarvan bewust en garanderen wij u een getrouwe transformatie van de originele tekst en/of gedachte naar vloeiend en foutloos Nederlands.